top of page

Business Continuity Planning

Co to jest ciągłość biznesowa?

Ciągłość działania (BC) obejmuje planowanie i przygotowanie w celu zapewnienia, że organizacja może kontynuować działalność w przypadku poważnych incydentów lub katastrof oraz jest w stanie powrócić do stanu operacyjnego w rozsądnie krótkim czasie.

Czy wiedziałeś?

 

20% firm ucierpi w wyniku pożaru, powodzi, awarii zasilania, terroryzmu, awarii sprzętu lub oprogramowania.

Spośród osób bez planu ciągłości działania:

  • 80% upadnie za nieco ponad rok

  • 43% nie otworzy się nawet ponownie

  • 93% osób, które doświadczyły znacznej utraty danych, wypada z działalności w ciągu pięciu lat.

  • 90% firm, które ponoszą całkowitą utratę obiektu o znaczeniu krytycznym i nie mają planów ciągłości działania  zbankrutować w ciągu 2 lat.

  • Firma, która doświadczyła awarii komputera trwającej dłużej niż 10 dni, nigdy nie odzyska pełnej sprawności finansowej.

​​

Szczyt  Porady

1

Ocena ryzyka pod kątem ryzyka organizacyjnego

2

Utwórz plan ciągłości działania

3

Przetestuj swój plan
bottom of page